V pátek 10. 3. 2023 zkrachovala SVB bank. Americká Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), což je obdoba českého Fondu pojištění vkladů, převzala kontrolu nad kalifornskou bankou Silicon Valley Bank po jejím uzavření. Nařídil to kalifornský finanční regulátor. Proč zkrachovala SVB bank?
Silicon Valley Bank (SVB) je druhou největší bankou v historii USA, která zkrachovala od finanční krize 2008. Banka se sídlem v Santa Claře byla na konci loňského roku zařazena na 16. místo v USA s aktivy ve výši přibližně 209 miliard dolarů.
SVB rychle rostla (získala velké vklady hotovosti) a za získané peníze nakoupila i hodně dlouhodobých cenných papírů, aby získala nějaký výnos při nulových úrokových sazbách. Tzn. za krátkodobé zdroje, nakoupila dlouhodobé aktiva.
Díky růstu úrokových sazeb však tyto dlouhodobé aktiva ztratily hodnotu a při jejich prodeji banka dosáhla ztráty 1,8 mld dolarů. Banka chtěla emitovat kmenové akcie a prioritní konvertibilní akcie v hodnotě 2,25 mld dolarů, aby zaplnila svou finanční díru. Díky špatným podmínkám na trhu však tento kapitál nezískala.

Proč se to stalo a kde byla u SVB bank chyba?

Banka za krátkodobé zdroje nakoupila dlouhodobé aktiva, což jí způsobilo nesoulad ve splatnosti zdrojů a nakoupených aktiv. Při poklesu hodnoty těchto dlouhodobých aktiv se z toho stal neřešitelný problém. To vše tedy způsobili špatně řízená aktiva a pasiva banky. Porušili zlaté pravidlo financování.
V každém kurzu finančního řízení podniku se učí základní zlaté pravidlo financování (bilanční), které říká: dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek těmi krátkodobými. Protože pokud financujeme dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji, vystavujeme se riziku ztráty solventnosti. Nebudeme schopni zaplatit krátkodobé závazky, protože jsme je použili na financování dlouhodobých potřeb podniku.
Největšími akcionáři jsou Vanguard s 11,25% podílem, 8,05 % BlackRock a 4,25% State Street všechno pasívní indexoví investoři, kteří ponesou permanentní ztrátu kapitálu.
Nemusíme chodit daleko. U nás ARCA Capital nakupovala dlouhodobé aktiva za krátk. směnky a dluhopisy a když je nemohla přefinancovat zbankrotovala.
Krach se nejvíc dotkne start-upů a technologických firem, které měly u Silicon Valley banky uložené peníze z IPO, leverage buyoutu, Private equity transakcí …. na provoz a rozvoj svých firem o které nyní přišli.
Zajímavostí je, že 89% vkladů ve výši 175 mld USD nebyla ke konci 2022 pojištěno.
Základní problém SVB banky je, že krátkodobé depozita investovali do dlouhodobých cenných papírů. SVB byla špatně vedená banka, která zkrachovala. To se stává pořád.

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.