Naší investiční politikou je hodnotové investování.

Správa investic

Spravujeme vaše peníze jako své vlastní.

Jíme svou vlastní kaši. Ve fondu máme zainvestovánu většinu svého majetku.

Očekávaný výnos je 10 % 1,2

1Výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena, jedná se o odhadovaný budoucí výnos, který není zárukou skutečných výnosů.

2
Investiční strategie Podfondu HODNOTA je obdobná jako BRODIS FUND s.r.o. správce dle §15 ZISIF. Čistý dosažený výnos BRODIS FUND s.r.o. v letech 11/2015-8/2022 přepočítaný na poplatkovou strukturu podfondu HODNOTA byl 9,98 % p.a. (kumulovaně 88,58 %):

2016

8,95%1

2017

11,13%1

2018

-21,64%1

2019

9,16%1

2020

34,29%

2021

32,65%1

8.2022

6,29%1

*Dosažený čistý výnos společného portfolia BRODIS FUND s.r.o. (§15 ZISIF) od 11/2015 do 5/2022, přepočtený na poplatkovou strukturu následníka podfond HODNOTA. Budoucí výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena.

Pro koho tady jsme?

Pro ty, kteří chtějí přesunout současnou kupní silu svých aktiv do budoucna. Chtějí si vytvořit druhý zdroj příjmů. Jsme tu pro:

Fyzické osoby

◉ prarodiče chtějí vytvořit vnoučatům kapitálový dárek

◉ jsem úspěšný v práci, sportu, umění a chci si vybudovat druhý zdroj příjmů, finanční rezervu

Právnické osoby

◉ jsem majitelem úspěšného podniku, část peněž chci investovat na vybudování kapitálové rezervy

◉ máme na účtech velké hotovostní prostředky, část z nich chceme investovat do akcií

Nadace, Instituce

◉ chceme vybudovat kapitál, který v budoucnu přinášel užitek, prostřednictvím financování provozu nadace a nadačních projektů

Chcete s námi investovat?

Domluvte si s námi schůzku.

Chci nezávaznou schůzku.