Co je inflace

„Včerejší zpráva o inflaci ukázala, že inflace zuří, takže nyní vidíte, jak inflace ničí vaše bohatství. To není žádné překvapení. V této době

  • vláda tiskne mnohem více peněz,
  • lidé dostávají mnohem více peněz a
  • to produkuje mnohem více nákupů, které produkují mnohem více inflace.

Někteří lidé se dopouštějí omylu, když si myslí, že bohatnou, protože vidí, jak jejich majetek roste v ceně, aniž by viděli, jak se jejich kupní síla snižuje. Nejvíce jsou poškozeni ti, kteří mají své peníze v hotovosti.“ Ray Dalio[1]

„Inflace je velmi závažné téma. Můžete tvrdit, že je to způsob, jakým demokracie umírají. Když v Latinské Americe umírá demokracie, inflace je toho velkou součástí. Je to tedy obrovské nebezpečí, jakmile obyvatelstvo zjistí, že si může odhlasovat peníze (zvolit si populistické politiky rozdávající peníze). Když to přeženete, hodně si zničíte civilizaci. A tak, samozřejmě, je to velké dlouhodobé nebezpečí.“ Charlie Munger[2]

Co tedy dělat

Jako první vás napadne spořící účet v bance, bohužel spoření vás od inflace neuchrání.[3] Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní /spořící účet. Prostředky vložené na takové účty jsou prakticky bez rizika (pojištěny státem) a jsou úročeny předem stanovenou úrokovou sazbou. Tak si říkáme jak je to dobré. Úroková sazba je však nižší než je inflace. Proto dlouhodobé spoření snižuje kupní silu vložených prostředků. Rizikem je znehodnocení úspor. Inflace nám znehodnotí hodnotu naspořených prostředků a v budoucnu si za ně koupíme méně, než kdybychom peníze utratili hned. Proto by spoření mělo být určeno jen pro splnění krátkodobých, maximálně střednědobých cílů.

Inflace jde porazit jen investováním. Investováním rozumíme nákup takových aktiv, která by se v čase měla zhodnotit. Je to však běh na dlouhou trať, jako když zasadíte strom, tak ten nevyroste za měsíc ani rok, protože burza nejsou rychlé peníze. Tak jak se hasicí přístroj kupuje před požárem, tak na inflaci se lze připravit dlouhodobým investováním. Je potřeba dát investici čas ať využije sílu složeného úroku[4].

Do jakých aktiv investovat

Především jsou to investice do sebe sama, svého podnikání a následně do majetku (nemovitosti, pozemky a akcie).

Řada lidí vidí v akciích jen papírek, nebo řádek v počítači. Koupí akcie se však stáváme zanedbatelnými spolumajiteli společnosti. Podniku, který je vlastníkem výrobních aktiv díky, kterým produkuje výrobky, prodejem těchto výrobků generuje peněžní prostředky a zisk. Tyto peněžní prostředky jsou dále investovány zpět do podniku (obnova strojů, nemovitostí, rozšiřování výroby, najímání dalších pracovníků) nebo je rozdělen akcionářům ve formě dividendy, zpětném odkupu akcií.

Koupí podniku (akcií) kupujete hodnotu, která přináší nadhodnotu. Akcie výborné společnosti koupené za rozumnou cenu, vždy překonají výnosnost dluhopisů a zlata v dlouhodobém horizontu.

Na akcii si nelze sáhnout, tak jako na nemovitost, ale přesto je to hodnota.

Na co při investování nesmíme nikdy zapomenout

Úspěch v investování je však závislý na vzájemném vztahu mezi cenou a hodnotou a správném pohledu na pohyby kurzů na trzích. Warren Buffett říká:

„Cena je to co platíte a hodnoto to co dostáváte“.

Proto byste před každou investicí měli znát přibližnou hodnotu aktiva, které kupujete  a nákup uskutečnit jen když je hodnota aktiva vyšší než jeho cena. Hodnota se stanovuje jako současná hodnota budoucích peněžních příjmů získaná z tohoto aktiva. Koupě výborného aktiva (nemovitost, akcie) za vysokou cenu není dobrá investice.

Pokud se o investice nechcete starat. Můžete využít služeb nového fondu kvalifikovaných investorů:

HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV

Uchovat a zvýšit hodnotu bohatství, porazit v dlouhodobém investičním horizontu inflaci je cílem nového fondu kvalifikovaných investorů HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV. Strategie, jejímž základem je investice do akcií, které mají nižší cenu, než je hodnota dané společnosti, a to v ekonomicky nejrozvinutějších zemích světa, je dlouhodobě ověřená a funguje. Dle investičních zkušeností jsou zpravidla dlouhodobě akcie typem aktiv, které přináší nejvyšší výnos.

Přidanou hodnotou podfondu je investice do akcií společností s vysokým etickým kreditem. Do akcií firem, jež se žádným způsobem nepodílí na zbrojním průmyslu, průmyslu spojeném s návykovými látkami, vysoko úročených půjčkách, vykořisťování lidí v erotickém průmyslu ani na průmyslu založeném na neúctě k životu od početí do jeho přirozeného konce.

Jdeme svou vlastní cestou a účtujeme jediný poplatek ze zhodnocení u prémiových investičních tříd při dodržení investičního horizontu. V roce, kdy bude mít fond záporné zhodnocení, nejsou účtovány žádné poplatky a pracujeme pro vás zadarmo.

[1] On Inflation and Wealth (linkedin.com)

[2] Inflation can be ‘the way democracies die’: Charlie Munger (yahoo.com)

[3] Investiční chyba 7: Spořit na důchod je životní chyba – Umění investovat (umeniinvestovat.cz)

[4] Čas jsou peníze – Umění investovat (umeniinvestovat.cz)

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.