Jeden z investičních přístupů rozděluje investování na hodnotové a růstové. Jak definujete hodnotové investování (akcie)? Jak definujete růstové investování (akcie)? Kde je hranice mezi růstovou a hodnotovou akcií, investováním? Je to správný přístup?

Hodnotové investování (hodnotové akcie)

Termín hodnotové investování je široce používán.  Obvykle se jím rozumí nákup akcií, které mají takové vlastnosti, jako je nízký poměr ceny k účetní hodnotě, nízký poměr ceny k zisku nebo vysoký dividendový výnos.  Bohužel tyto charakteristiky, i když se objevují v kombinaci, nejsou zdaleka určující pro to, zda investor skutečně nakupuje něco, co má hodnotu a zda tedy skutečně pracuje na principu získávání hodnoty ze svých investic.

Růstové investování (růstové akcie)

Růstové investování je investiční strategie, která se zaměřuje na investice do společností, které mají vysoký potenciál růstu a které se očekává, že budou v budoucnu zaznamenávat rychlý růst tržeb a zisků. Investoři, kteří se řídí touto strategií, hledají společnosti, které nabízejí nové a inovativní produkty nebo služby, mají vysokou míru růstu trhu nebo se nacházejí v nově vznikajících odvětvích.

Nebo ne?

Opačné charakteristiky hodnotového investování – vysoký poměr ceny k účetní hodnotě, vysoký poměr ceny k účetní hodnotě, vysoký poměr ceny k zisku a nízký dividendový výnos – nejsou však v žádném případě v rozporu s hodnotovým nákupem.

Stejně tak růst podniku sám o sobě vypovídá jen málo o tom, zda má daný podnik nějakou hodnotu.  Je pravda, že růst má často pozitivní dopad na hodnotu, někdy až velkolepý.  Ale takový vliv zdaleka není jistý. Investoři například pravidelně nalévají peníze do společností, aby financovali neziskový růst. Růst je pro investory výhodný pouze tehdy, když daný podnik může investovat s přírůstkovými výnosy, které jsou lákavé – jinými slovy, pouze tehdy, když každý dolar použitý na financování růstu vytváří přes dolar dlouhodobé tržní hodnoty.  V případě podniku s nízkou návratností vyžadující dodatečné prostředky však růst investora poškozuje.

Warren Buffett k růstovému a hodnotovému investování

Většina analytiků má pocit, že musí volit mezi dvěma přístupy, které jsou obvykle považovány za protikladné: hodnota vs. růst. Warren Buffett ve svém dopise akcionářům z roku 1992 tento přístup považuje za nejasný i když přiznává, že se mu před lety sám věnoval. Nyní tento pohled odmítá a prohlašuje, že růstové a hodnotové investování tvoří jeden celek. Podle jeho názoru jsou tyto dva přístupy spojeny:  Růst je vždy součástí výpočtu hodnoty a představuje proměnnou, jejíž význam se může pohybovat od zanedbatelného po obrovský a jejíž dopad může být negativní i pozitivní. 

Kromě toho se domnívá, že samotný termín hodnotové investování je nadbytečný.  Co je to investování, když ne hledání hodnoty, která je alespoň dostatečná k tomu, aby ospravedlnila zaplacenou částku?  Vědomé placení za akcie více, než je jejich vypočtená hodnota – v naději, že je bude možné brzy prodat za ještě vyšší cenu – by mělo být označeno za spekulaci (která není ani nezákonná, ani nemorální, ani – podle jeho názoru – finančně zajímavá).

Howard Marks k hodnotovému a růstovému investování

Howard Marks se domnívá, že hodnotové a růstové investování nejsou protichůdné přístupy, ale spíše dva aspekty téhož investičního procesu. Hodnotoví investoři se zaměřují na podhodnocené akcie a snaží se nalézt příležitosti, kdy cena akcie je nižší než její skutečná hodnota. Růstoví investoři na druhé straně hledají společnosti s vysokým růstem zisků a tržeb, a jsou ochotni zaplatit za ně vyšší cenu.

Dle něj: „Lekce číslo jedna zní, že o tom, zda budete úspěšní, nerozhoduje to, co si koupíte, ale to, co za to zaplatíte. Lekce číslo dvě zní, že úspěšné investování není otázkou nákupu dobrých věcí, ale otázkou dobrého nákupu.“

Marks věří, že ideální investiční strategie kombinuje prvky obou přístupů. Investoři by měli hledat společnosti s vysokým potenciálem růstu a ziskovosti, ale také by měli být obezřetní při určování správné ceny, kterou jsou ochotni zaplatit.

Závěr

Co říct na závěr? Hodnota bez růstu neexistuje.

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.