Znáte to. Někdo nakoupí určité akcie, zmíní se o tom na internetu a dost investorů začne tyto určité akcie nakupovat. Nebo úspěšný podnik udělá překvapivý nákup společnosti z jiného oboru a ostatní konkurenti tuto společnost v nákupech následují a kopírují. Co to je? Proč k tomu dochází? Co investoři a podnikatelé neznají a neučí se na obchodních školách?

Hloupé rozhodnutí

V 70. letech minulého století začali velké potravinářské společnosti a společnosti vyrábějící nealkoholické nápoje nakupovat vinařství. Aby tento byznys následně během pár následujících let všichni opustili, když zjistili, že zisky z vína nejsou tak vysoké jako z vody, cukru a barviva.

Například společnost Coca-Cola vstoupila do obchodu s vínem v roce 1977 koupí společnosti Taylor wines of New York. Vytvořila dceřinou společnost známou jako Wine Spectrum, do níž patřily společnosti Taylor, Sterling Vineyards a Monterey Vineyard, aby ji v roce 1982 prodal spolu s ostatními značkami společnosti Seagram.

Proč společnost Coca-cola, která byla zvyklá na 20-30% marže u nealkoholických nápojů vstoupila do obchodu s vínem, kde byly marže 2-4%?

Odpověď na tuto otázku dává Warren Buffett v dopisech akcionářům z roku 1989 a 1990. V dopise akcionářům z roku 1989 zmiňuje největší chyby, kterých se ve svém podnikání a jako investor dopustil. A za jednu z nich pokládá institucionální imperativ.

Institucionální imperativ

„Můj nejpřekvapivější objev: ohromný význam neviditelné síly v podnikání, kterou bychom mohli nazvat „institucionální imperativ„. Na obchodní škole mi o existenci tohoto imperativu nikdo nic neřekl, a když jsem vstoupil do světa podnikání, intuitivně jsem mu nerozuměl. Myslel jsem si tehdy, že slušní, inteligentní a zkušení manažeři budou automaticky činit racionální obchodní rozhodnutí. Postupem času jsem však zjistil, že tomu tak není. Naopak, racionalita často uvadá, když do hry vstoupí institucionální imperativ.

Například:

(1) Jako by se instituce řídila prvním Newtonovým zákonem pohybu, bude se bránit jakékoli změně svého dosavadního směřování;

(2) Stejně jako se rozšiřuje práce, aby se zaplnil volný čas, budou se zhmotňovat firemní projekty nebo akvizice, aby se nasály dostupné finanční prostředky;

(3) Jakákoli obchodní touha vedoucího pracovníka, jakkoli pošetilá, bude rychle podpořena podrobnými studiemi návratnosti a strategickými studiemi, které vypracují jeho podřízení; a

(4) Chování srovnatelných společností, ať už se jedná o expanzi, akvizice, stanovení odměn manažerů nebo cokoli jiného, bude bezmyšlenkovitě napodobováno.

Skvělý investor a podnikatel Warren Buffett v dopise akcionářům z roku 1999 definuje institucionální imperativ následovně: Institucionální imperativ je tendence vedoucích pracovníků bezmyšlenkovitě napodobovat chování svých kolegů, bez ohledu na to, jak hloupé to může být.

Institucionální dynamika, nikoli prodejnost nebo hloupost, určuje směr, kterým se podniky ubírají a který je příliš často chybný. Poté, co jsem udělal několik drahých chyb, protože jsem ignoroval sílu imperativu, jsem se snažil organizovat a řídit Berkshire tak, abych minimalizoval jeho vliv. Kromě toho jsme se s Charliem snažili soustředit naše investice do společností, které se zdají být vůči tomuto problému ostražité.“

HODNOTA podfond BRODIS INVEST SICAV

My ve fondu kvalifikovaných investorů HODNOTA – BRODIS INVEST SICAV jdeme vlastní cestou a nenapodobujeme jiné fondy. Děláme věci jinak. Máme unikátní investiční strategii. U nás nejsou vstupní ani výstupní poplatky (při dodržení investičního horizontu). Provozní náklady fondu neplatí investoři prémiových investičních akcií, ale platíme je sami. V FKI taky neúčtujeme poplatek z objemu investovaného majetku. Jediný poplatek, který u nás investor platí je poplatek z výnosu.

Proč to tak máme nastaveno? Zastáváme názor, že investor, který s námi investuje, by měl platit jen za výnos. Věříme, že díky nižším poplatkům dosáhneme v dlouhém investičním horizontu vyššího zhodnocení pro investory, než je průměr na trhu.

HODNOTA si klade za cíl ochránit majetek kvalifikovaných investorů před inflací, investicemi do hodnotových veřejně obchodovatelných akcií v ekonomicky nejrozvinutějších zemích světa.

Chcete investovat hodnotově? Je tu pro vás investiční fond kvalifikovaných investorů HODNOTA – BRODIS INVEST SICAV. Napište nám.

Napsali o nás v E15.

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.