Pán Ježíš se o investování zmiňuje v podobenstvích o talentech (Mt 25,14-30) a hřivnách (Lk 11-27).

Podobenství o talentech

Je to, jako když člověk vydávající se na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim majetek. Jednomu dal pět talentů, jinému dva, třetímu jediný, každému podle jejich schopností, a potom odcestoval. Ten, který dostal těch pět talentů, ihned šel a obchodoval s nimi a vyzískal z nich pět dalších. Stejně tak ten, který dostal dva, vyzískal z nich dva další. Ale ten, který dostal jen jediný, odešel, vykopal jámu v zemi a peníze svého pána ukryl. Po dlouhém čase přichází pán těch služebníků a účtuje s nimi. Přistoupil ten, který dostal těch pět talentů a přiložil dalších pět: „Pane“ řekl: : „svěřil jsi mi pět talentů; hle, tady je pět dalších talentů, které jsem vyzískal“. – „Správně, dobrý a věrný služebníku,“ řekl mu jeho pán, „nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím; vejdi do radosti svého pána.“  Potom přišel ten, který dostal dva talenty: „ Pane“ řekl, „svěřil jsi mi dva talenty; tady jsou další dva talenty, které jsem vyzískal.“  – „Správně, dobrý a věrný služebníku,“ řekl mu jeho pán, „nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím; vejdi do radosti svého pána.“  Nakonec přišel ten, který měl v držení jediný talent: „ Pane,“ řekl, „poznal jsem tě jako tvrdého člověka: sklízíš tam, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nic nerozhodil. A tak jsem dostal strach, šel jsem a ukryl jsem tvůj talent do země; tady ho máš. Je tvůj.“ Ale jeho pán mu odpověděl: „Špatný a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a že sbírám, kde jsem nic nerozhodil? Měl jsi tedy mé peníze uložit u peněžníků a při návratu bych si byl vybral, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tedy jeho talent, a dejte jej tomu, jenž má těch deset talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a on bude mít ještě víc; ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.  A toho služebníka budižkničemu vyhoďte ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů.“      (Mt 25,14-30)

V obou těchto podobenstvích nám říká, že bychom měli využít svůj život, jak nejlépe umíme. Za talenty a hřivny pokládá naše schopnosti, které jsme nezaslouženě dostaly. Každý jsme individualita, každý máme jiné výjimečné schopnosti, a máme je využít co nejlépe. Měli bychom být dobrými správci svých schopností a majetku. Abychom na konci života nemuseli skřípat zuby.

O investování se můžeme učit od nejlepšího investora všech dob, kterým byl Josef Egyptský. Pokud jeho příběh neznáte, najdete ho v Bibli v knize Genesis. (Gn 37,2 – 50,26).

Proč máme investovat a jak máme investovat?

Na to nám odpovídá v bibli výklad faraonových snů Josefem Egyptským. (Gn 41,1 – 41,36). Kdy se faraonovy zdálo o sedmi tučných kravách, které požraly hubené a šeredné krávy.  A dále, kdy sedm mohutných a pěkných klasů pohltilo sedm chudých klasů. Oba tyto sny znamenají jedno, že bude sedm let hojnosti, po kterých přijde sedm let hladu. A na tyto dny hladu se má faraón připravit. V tomto úryvku Josef Egyptský říká, že by měli odkládat pětinu úrody na horší časy.

My nevíme, kdy k nám přijdou léta hladu, proto bychom měli část svého příjmu dávat bokem a na horší časy se připravit. Poučením by mělo být, dávat bokem 20% svého přijmu, investovat ho do budoucnosti.

Další citáty o investování

Dětem svých dětí zanechává majetek dobrý člověk.   Př 13,22

Kvapně nabyté bohatství postupně mizí, kdo po špetkách shromažďuje, zbohatne.   Př 13,11

Věrný muž bude zahrnut požehnáním, kdo chce rychle zbohatnout, neujde trestu. Př 28,20

Jestliže sis v mládí nic nenashromáždil, jak budeš ve stáří něco mít? Sir 25,3

Každá námaha přináší zisk, tlachání plodí jen nouzi.     Př 14,23

Moudrostí se staví dům, rozumem se upevňuje; věděním se plní sýpky vším drahocenným a žádoucím jměním. Př 24,3-4

Toto jsou pravidla. Na každém je domácí úkol, aby vybíral ty správné investice. Nebo pokud se o investice nechce starat sám, tak toho správného investičního manažera.

Mohlo by vás také zajímat

Potřebujete poradit s investováním?

Volejte +420 702 374 172

Nebo nám napište

Obvykle odpovídáme do 48h.